Relatietherapie
Om de relatie te verbeteren werk ik met beide partners op drie verschillende fronten, die elkaar beïnvloeden: gedachten, emoties en gedrag.

Gedachten
Ieder mens heeft beelden en overtuigingen over hoe dingen in elkaar zitten en maakt een verhaal over de werkelijkheid. Het kan verhelderend zijn om dat verhaal tegen het licht te houden. Klopt het wel, wat je denkt?
Door je gedachten te onderzoeken ontdek je de betekenis die je geeft aan (neutrale) gebeurtenissen of bijv. aan het gedrag van je partner. Deze betekenis kan onwaar zijn en ineffectief. Inzicht in deze gedachtestroom leidt tot andere, meer effectieve gedachten, die weer andere emoties en nieuw gedrag teweegbrengen.
Hierbij werk ik met cognitieve theorieën als RET (Rationele Emotieve Therapie) en The Work van Byron Katie. Hiermee kan ik effectief en op korte termijn resultaten boeken met een levenslang effect.

Emoties
Een relatie is een emotionele band. Als het binnen een relatie steeds minder goed gaat ligt dat niet aan een steeds groeiend conflict maar aan afnemende genegenheid en emotionele ontvankelijkheid. Met de emotionele therapie (EFT) die ik toepas focus ik daarom op de emotionele interactie tussen jullie. Tijdens ruzies gaan de woordenwisselingen snel en chaotisch. In therapie draaien we de film vertraagd terug en ontdekken we de negatieve spiraal waarin jullie gevangen zitten. We kijken samen naar de omslagmomenten waardoor een gesprek een ruzie wordt, en de keuzen die gemaakt worden, om die te veranderen en zo de negatieve emotionele cirkel te doorbreken.

Gedrag
Ik ga uit van het principe dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen levensgeluk, en dat je daarnaast een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt voor elkaar, voor de relatie en het gezin. Als we die verantwoordelijkheid erkennen, volgt daaruit dat we er meer invloed op hebben.
De therapie focust op het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van je gedrag en wat jouw gedrag voor de ander betekent. Dat zorgt voor de mogelijkheid van nieuw, meer effectief gedrag. Tevens leidt begrip voor het gedrag van de ander tot een effectievere reactie.
Een belangrijk aspect van ons gedrag is onze communicatie. Voor een vriendelijkere en effectievere communicatie werk ik met het model van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.

Voor meer informatie (artikelen, filmpjes) over deze therapieën kijk bij “Boeken en Links